Dane Zamawiającego
Dane Odbiorcy
Zamówienie: warunki płatności:

Towar/Sortyment:
  Nazwa: 		      Ilość[t]:

1.
2.
3.
4.

Termin dostawy (dd/mm/rrrr):

Oświadczam że upoważniamy Waszą firmę do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu